Marketing i zarządzanie

Analiza decyzji Goodwin Paul, Wright George £18.19£17.28
Badania jakościowe metody i zastosowania Kaczmarek Mirosława, Olejnik Iwona, Springer Agnieszka £9.99£9.49
Badania marketingowe MAZUREK ŁOPACIŃSKA KRYSTYNA £20.19£19.18